Index

>
XLIX
L
LI
LII
LIII
Ovida
†>249
Asaric (T.)
282579437891584 ♂
Asaric (Therving)
565158875783168 ♂
Ovida "De Bourgondiƫr"
>249