Index

>
XLIX
L
LI
LII
LIII
Coilus II (C.C.) van Gloucester
dezelfde als 35545256364966 (generatie XLVI)
x
Strada van Combria
dezelfde als 35545256364967 (generatie XLVI)
Oriuna van Brittannië
283821366870031 ♀
Oriuna van Brittannië
huwelijk met
Carausius (Carawn) II "de Overweldiger"
>358