Index

>
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
Reginar I (R.I.) van de Darnau(van de Maasgouw,van Henegouwen,Lotharingen)
dezelfde als 538977510 (generatie XXX)
x <878
Herinsindis/Alberada van Henegouwen (Lotharingen ,Bergen)
dezelfde als 542377555 (generatie XXX)
Reginar II (R.) van Henegouwen (van de Maasgouw)
*±882
†±932
x <910
Richard I W.("leJusticier") van Metz (Bourgondië,van de Maasgouw)
dezelfde als 1082692534
x ±888
Adelheid van Auxerre (Bourgondië)
dezelfde als 1082692535
Adelheid/Alice van Bourgondie
*±880
†±960
Reinier III (R.) van Henegouwen/Bergen
*±929
†±973 Bohemen (in ballingschap) B.
271190164 ♂
Reinier III (Reginarius) "Langhals" van Henegouwen/Bergen
leeftijd: ± 44 jaar
*±929
±973 Bohemen (in ballingschap) B.
huwelijk <947 met
Adelheid (Adéle,Alix) de Dagsbourg van Leuven (Toxandrië)
leeftijd: ± 39 jaar
*±922
±961
542380328 ♂
Reginar II (Reinier) van Henegouwen (van de Maasgouw)
leeftijd: ± 50 jaar
*±882
±932
huwelijk <910 met
Adelheid/Alice van Bourgondie
leeftijd: ± 80 jaar
*±880
±960
542380329 ♀
Adelheid/Alice van Bourgondie
leeftijd: ± 80 jaar
*±880
±960
huwelijk <910 met
Reginar II (Reinier) van Henegouwen (van de Maasgouw)
leeftijd: ± 50 jaar
*±882
±932