(De nummers bij de personen verwijzen naar de nummers in de kwartierstaat)

Trouwfoto van Johan Carel van der Lippe, geboren 13-12-1928 (pers. nr. 2) en Catharina Johanna (Toos) Wijsman, geboren op 27-06-1933 (pers. nr. 3). Zij trouwden op 07-11-1959.

Trouwfoto J.C. van der Lippe en C.J. Wijsman

Johan Carel van der Lippe, geboren 13-12-1928 (pers. nr. 2). In 1967 op militaire herhalingsoefening, links naast zijn verre achterneef Prins Bernhard.

Johan Carel van der Lippe met Prins Bernhard.

Maarten (Harmen) Hazenoot en Maria Helena Hazenoot-Hazenoot, geboren op 16-04-1867 (pers. nr. 10), respectievelijk 02-05-1867 (pers. nr. 11). Rechtsachter staat Leuntje Hazenoot (pers. nr. 5), de moeder van Johan Carel van der Lippe (pers. nr. 2) en vijf van de uiteindelijk 8 broer(tje)s.

Familie Hazenoot

Maria Helena Hazenoot-Hazenoot, geboren 02-05-1867 (pers. nr. 11).

Maria Helena Hazenoot-Hazenoot

Leuntje Hazenoot, geboren op 25-09-1894 (pers. nr. 5). Foto genomen circa 1939.

Leuntje Hazenoot

Gijsbert Jan van der Lippe, geboren op 12-12-1890 (pers. nr. 4).

Gijsbert Jan van der Lippe

Diploma van het Koninklijk Conservatorium voor muziek van Gijsbert Jan van der Lippe, geboren op 12-12-1890 (pers. nr. 4).

Diploma conservatorium Gijsbert Jan van der Lippe

Nog een foto van Gijsbert Jan van der Lippe, geboren op 12-12-1890 (pers. nr. 4). Foto genomen circa 1939.

Gijsbert Jan van der Lippe

Johan Carel van der Lippe, geboren op 28-01-1846 (pers. nr. 8) en Petronella Oudshoorn, geboren op 21-03-1854 (pers. nr. 9).

Johan Carel van der Lippe en Petronella Oudshoorn

Petronella Oudshoorn, geboren op 21-03-1854 (pers. nr. 9).

Petronella Oudshoorn

In dit woonhuis te Noordwijk Binnen groeide op Gijsbert Jan van der Lippe, geboren op 12-12-1890 (pers. nr. 4). (Olieverfschilderij van ± 1935 van Daniël Noteboom).

Woonhuis Gijsbert Jan van der Lippe

Samuel Wijsman, geboren op 05-02-1885 (pers. nr. 6).

Samuel Wijsman

Johanna Geertruida Ignatia Maria van Vianen, geboren op 18-02-1896 (pers. nr. 7), met drie van haar vier zoons. Zij kreeg later, op 27-06-1933, ook de tweeling Catharina Johanna (pers. nr. 3) en Johannes Jacobus Fransiscus. Foto genomen circa 1928.

Gezin Johanna Geertruida Ignatia Maria van Vianen

Catharina Johanna Batenburg, geboren op 09-12-1863 (pers. nr. 13). De foto is genomen op 7 november 1959 (zij is dan bijna 96 jaar) op de trouwdag van haar kleindochter Catharina Johanna Wijsman (pers. nr. 3).

Catharina Johanna Batenburg

Gezin Petronella Oudshoorn, geboren op 21-03-1854 (pers. nr. 9) en Gijsbert Jan van der Lippe, geboren op 12-12-1890 (pers. nr. 4). Links: Johan Carel van der Lippe, geboren op 13-12-1928 (pers. nr. 2). Linksachter: Maarten van der Lippe, geboren op 12-12-1923. Rechtsvooraan: Maria Helena van der Lippe, geboren op 31-10-1930. Foto genomen circa 1933.

Gezin Petronella Oudshoorn

Gezin Hendrik Theodor van Vianen, geboren op 22-11-1866 (pers. nr. 14) en Elisabeth Johanna Francisca Boonekamp, geboren op 04-12-1868 (pers. nr. 15). Rechtsachter: Johanna Geertruida Ignatia Maria van Vianen, geboren 18-02-1896 (pers. nr. 7). Foto genomen circa 1908.

Gezin Hendrik Theodor van Vianen

Dit uniform droeg Willem Carel van der Lippe, gedoopt 25-04-1757 te Utrecht (pers. nr. 32), als luitenant van 1806-1808 in het 9e Regiment Infanterie onder Koning Lodewijk Napoleon.

Uniform Willem Carel van der Lippe

Dit is het uniform van het regiment waarin Dietrich Ludwig Franz von der Lippe (pers. nr. 64) als "capitain des armes" diende.

Uniform regiment Dietrich Ludwig Franz von der Lippe

Deze afbeelding hangt sinds 1540 in het St. Anna Hofje in Leiden. De tekst op deze afbeelding luidt: "engeltje roosiers out twee ende tachentich jaren die laet dit int sintannen hofien tot een gedachtenis".

Afbeelding in St. Anna Hofje Leiden