Opgesteld door J.C. van der Lippe (1928).

De aanzet tot de kwartierstaat was een opmerking van mijn vader Gijsbert Jan (*1890), die mij toen ik nog schooljongen was, zei: ”De opa van jouw opa was luitenant in het leger van Napoleon”. Hij zelf was tot de Meidagen van 1940 sergeant-majoor stafmuzikant bij de Koninklijke Militaire Kapel. In de oorlogsjaren is hij enkele jaren bassist geweest in de beroeps politiekapel van Rotterdam. Toen heeft hij een kwartierstaat tot ongeveer 1800 gemaakt met hemzelf als proband. Later vond ik deze origineel handgeschreven kwartierstaat terug bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw las ik een artikel over Otto II van de Lippe. Hij was bisschop van Utrecht. Hij sneuvelde in 1227 aan het hoofd van zijn leger bij Ane (Gramsbergen), waar hij ten strijde trok tegen de Drentse Edelen.

Uiteindelijk in 1979 ben ikzelf begonnen met de genealogische naspeuringen. Daarbij had ik het geluk dat op het CBG een boek voorhanden was, waarvan hier het titelblad:

Boek Herren und Freiherren Von Der Lippe

Daaruit blijkt dat de Nederlandse Van der Lippes grotendeels nakomelingen zijn van Dietrich Ludwig Franz von der Lippe, die rond 1750 als Herr auf Vinsebeck und Ottenhausen, zich verbindt als capitain des armes (onderofficier, wapenmeester) aan het Staatse Leger.

Hij trouwt op 23 November 1752 te Groningen met een doopsgezind meisje Mientje Cornelis van Oldenhove, die op 8 juni 1753 in de Martinikerk te Groningen “als bejaarde” wordt gedoopt. Dit echtpaar kreeg 10 kinderen tussen 1753 en 1772. De doop van deze kinderen vond in 6 verschillende garnizoenen plaats. De derde zoon Willem Carel was de bovengenoemde luitenant. Diens zoon Pieter Willem Jacob Hendrik werd in 1807 gedoopt in Aurich (Oost-Friesland). Het onderdeel waarbij Willem Carel diende werd voor een actie naar Oost- Friesland gestuurd;het was toen de gewoonte, dat de echtgenoten van de officieren met de troep meegingen.

Toentertijd kreeg ik het boekje”Armamentaria” no.9 (1974) in handen, het jaarboek van het Nederlands Leger- en Wapenmuseum met een artikel over de Officiersboekjes, die met een enkele onder breking sinds 1724 zijn verschenen. Inderdaad komt Willem Carel in een aantal van die boekjes voor.

De vraag wordt ook nog wel eens gesteld: Zijn jullie familie van Prins Bernard? Hierop is geen afdoend antwoord te geven. In bovengenoemd boek wordt als mogelijkheid gesteld dat de oudste Von der Lippe: Henricus de Lippia (vermeld 1180-1196) een neef zou kunnen zijn van Bernhardus (II) de Lippia (vermeld 1170-1224), een voorouder van de prins, maar zeker is dat niet. De bovengenoemde Bisschop behoort wel tot de familie van de voorouders van Prins Bernhard.

De familie Van der Lippe heeft het volgende familiewapen:

Familiewapen Van der Lippe

Mijn moeder, Leuntje Hazenoot stamde uit een kustvissersfamilie uit Noordwijk aan Zee en Katwijk aan Zee. Opa Maarten (“de Draaier”) Hazenoot was schipper op een bomschuit en later schipper op een Vlaardingse logger.

De voorouders van mijn vrouw, Toos Wijsman, komen hoofdzakelijk uit Zuid Holland. De Wijsmannen waren vaak bloemkweker en de Vianen-familie was actief in de bouw en daarmee verbandhoudende ambachten. De oudste tot nu toe bekende Wijsman was Barend Wijsman, die in 1642 in Leiden trouwde met Trijntje Pietersdochter, beiden afkomstig uit Duitsland. Het beroep van Barend was lakenwerker.

Bij de verre voorouders van de familie Van Vianen vinden we de geslachten Van Voorne en Van Nadelwic, zodat bij een aanname van een bastaard, de familie hoogstwaarschijnlijk afstamt van Karel de Grote.

Tot 2004 verwerkte ik alle gevonden gegevens met de pen. Maar sinds eind 2004 beschik ik over een laptop en maak ik gebruik van het Aldfaer-programma.